Ekotasarım

Standart Pompa olarak doğru teknolojiyi kullanarak çevreye duyarlı bir şekilde üretim yapıyor, ürünlerimizi bu şekilde tasarlıyor ve sizlere sunuyoruz. Ekotasarım kapsamı altında bir ürünün tasarımından kullanımına ardından geri dönüşüme katılmasına kadar olan süreçlerin her birinde etkin çözümler sunuyoruz.

Ekotasarımın kalbinde en az enerji ile maksimum faydayı sağlamak vardır. Biz bunu hem ürünlerimizde hem de fabrika ortamımızda uyguluyoruz. Düşük sarfiyatlı ürünlerimiz enerji verimliliğini arttırırken, dayanıklı olmaları da zamana karşı tasarruf yapar. Ekotasarımda çevre bilinci her zaman ön planda tutulurken maddi anlamda da tasarruf yapılır.

Ekotasarım kriterleri Avrupa Birliği direktifleri ve standartları ile belirlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2009/125/EC sayılı yönetmelik Ekotasarımla ilgili çıkan en güncel belge olup ürün gruplarına göre ayrı ayrı regülasyonlarla uygulanmaktadır. Söz konusu AB direktifi, Türkiye'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlemesiyle iç hukuka aktarılmıştır. Standart Pompa olarak sürekli bu belgeleri takip ediyor, iç denetimimizde uygulanmasını sağlıyoruz. Sürekli eğitimlerle bu bilinci arttırmaya da devam ediyoruz.