İlgili Ürünler

Su Pompaları
EU 547/2012 Düzenleme’sinin 2. Maddesinde tanımlanan “Su Pompaları” fiziksel veya mekanik hareketle temiz suyu hareket ettiren bir makinanın hidrolik ekipmanı olarak aşağıdaki tasarımlarla belirtilmektedirler.

Pompa Tanımı İlgili Ürün Serisi
Uçtan Emişli Kendinden Yataklı (End suction own bearing-ESOB) SNT, Eco SNT
Uçtan Emişli Monoblok (End suction close coupled-ESCC) SNM, Eco SNM
Uçtan Emişli Monoblok Inline (End suction close coupled inline-ESCCi) SNL, Eco SNL
Düşey Çok Kademeli (Vertical multistage-MS-V) CDLF

İfade edilen pompa grupları düzenlemeyle belirlenmiştir. Bu pompa grupları ile ilgili detaylı bilgi ilgili düzenlemenin 2. maddesinde bulunabilir.

Sirkülatörler
EU 622/2012 düzenlemesi kapsamı altında, salmastrasız bağımsız sirkülatörler ve salmastrasız ürüne entegre sirkülatörlerin ekotasarım kriterleri belirlenmiştir. İlgili düzenlemenin 2. maddesinde adı geçen “sirkülatör” kelimesi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan, 1W-2500W aralığında hidrolik gücü sahip olan ve pompa gövdesi ile birlikte veya bağımsız olan santrifüj pompa anlamına gelmektedir.