Sosyal Sorumluluk

Standart Pompa için güvenilir bir kurum olmak demek sadece iyi bir ürün tasarlamak demek değil; üretim öncesinde ve sonrasında çok daha kapsamlı bir süreç yönetimi yapmaktır. Daha ürün ortaya çıkmadan çalışanlar için sağlıklı ve doğaya saygılı bir ortam yaratılırken fabrika ve üretim ortamındaki faaliyetlerden doğabilecek çevresel sorunlar ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuzluklar en aza indirilmeye çalışılır.

Çevre ve doğal kaynakların korunması için hammadde fire oranlarının azaltılmasına, atıkların en düşük seviyeye indirilmesine ve geri dönüşümün desteklenmesine çalışıyoruz. Üretim süreçlerimizde ve üretim yaparken kullandığımız materyallerin seçiminde çevre dostu olmasına özenle dikkat ediyoruz. Bu doğrultuda ürünlerimizi çevre dostu olarak tasarlıyor, bu esaslarla üretiyoruz.

Çevre bilinci ile hareket ederken yasal mevzuatlarca verilen yükümlülüklerimizi özenle yerine getiriyoruz. ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlayarak, periyodik olarak belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileşmeye devam ediyor bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz.

İş Güvenliği ve İş Sağlığı

Standart Pompa için çevre bilinci insan bilinci ile beraber büyüyen bir sorumluluktur. Üretim proseslerimizde sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyor, çalışanlarımıza daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için hep daha iyisini araştırıyoruz.

Tesislerimizde çalışanlarımızı meslek hastalıklarından korumak için periyodik sağlık kontrolleri yaptırıyor, tüm riskleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, iş güvenliği çalışmalarımız, ilgili yasal mevzuat gereği uygulamaların yanı sıra OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile denetleniyor.

İş güvenliği konusunda çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sahada ve sosyal yaşamda güvenlik kültürünü aşılamaya devam ediyor, bu kültürün bir parçası olmuş, duyarlı çalışanlarla ülke sanayisini bir adım da ileri taşımayı amaçlıyoruz.