Yasal Yönetmelik ve Düzenlemeler

Ekotasarım yönetmeliği kapsamında Avrupa'da 2020 itibari ile su pompaları için 40TWh, sirkülatörler için de 24TWh elektrik tasarrufu hedeflenmektedir. Bu şekilde Avrupa'da 2020’de karbon salınımının 29 milyon ton azalması tahmin ediliyor. Ekotasarım yönetmeliği bu kapsam altında ürünlerin enerji tüketimi ve tasarruf potansiyelleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içermektedir.

Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda belirlenen maddeler;
- AB sera gazı emisyonlarını en az %20 azaltmak
- AB’nin enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi
- Enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %20 azaltılması

Düzenlemeler ürünlerle ilgili ulaşılması gereken minimum verim sınıflarını belirtmektedir. Şu anda güncel olan 3 Düzenleme ve geliştirilme aşamasında olan 2 düzenleme bulunmaktadır.

Güncel Düzenlemeler;
Su Pompaları – EU 547 / 2012 Düzenlemesi
Su pompaları için gerekli minimum verimlilik değerleri:
MEI (Minimum efficiency index - Minimum verim indeksi )
1 Ocak 2013’den itibaren MEI≥ 0,1
1 Ocak 2015’den itibaren MEI≥ 0,4

Sirkülatörler – EU 622 / 2012 (Eskisi EU 641 / 2009) Düzenlemesi
Sirkülatörler için gerekli minimum verimlilik sınıfları:
EEI (Energy efficiency index – Enerji verimlilik indeksi)
1 Ocak 2013’den itibaren EEI≥ 0,27
1 Ocak 2015’den itibaren EEI≥ 0,23

Elektrik Motorları – EU 640 / 2009 Düzenlemesi
Elektrik motorları için geçerli olan verim indeksleri;
IE4 = Super premium verim
IE3 = Premium verim
IE2 = Yüksek verim
IE1 = Standart verim
1 Ocak 2015’den itibaren IE3 veya Frekans invertörlü IE2 P = 7,5 kW – 375 kW
1 Ocak 2017’den itibaren IE3 veya Frekans invertörlü IE2 P = 0,75 kW – 375 kW

Geliştirme aşamasında olan düzenlemeler:
Atık su pompaları - ENER Lot 28
Büyük su pompaları – ENER Lot 29

Yasal çerçeve ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgilere aşağıda verilen bağlantılardan ulaşılabilir;
2009/125/EC Ekotasarım Yönetmeliği
EU 547/2012 Su Pompaları Düzenlemesi
EU 622/2012 Sirkülatörler Düzenlemesi
EU 640/2009 Elektrik Motorları Düzenlemesi
ENER Lot 28 Atık su pompaları
ENER Lot 29 Büyük su pompaları
Ekotasarım yönetmeliğinin uygulama geçmişi